The Reconnection Banner

Čeština | Deutsch | English | Español | Français | Hrvatski | Italiano | Nederlands | Norsk | Português
Português Brasil | Română | Slovenščina | Srpski | Suomi | Svenska | Türk | Ελληνική | 日本語

Om du någon gång deltagit i Reconnective Healing® seminarierna Nivå I/II men ännu inte
uppdaterat dig till Foundational Practitioner, var vänlig läs den här viktiga informationen:

Jag vill personligen tacka dig för att du är en del av gemenskapen inom Reconnective Healing. Vare sig du jobbar med Reconnective Healing eller bara använder och upplever frekvenserna för egen del så vill jag att du ska veta att du är en väldigt viktig del av det här arbetet, och att jag uppriktigt värdesätter din roll i hur utvecklingen av det sker.

Under en ganska lång tid har hälsovård varit ett av de områden som varit snabbast växande på planeten, och idag ser vi en enorm förändring genom att en specifik del av det här området växer fram: Energimedicin, eller energi-hälsovård.

Genom att gemene mans medvetande om vad som finns tillgängligt växer, så ökar efterfrågan väldigt snabbt på terapeuter inom det här området, och efterfrågan kommer också från helt nya håll. Vi har sett hur det här synliggörs direkt genom vilka deltagare som kommer till våra utbildningar. Majoriteten av de deltagare som kommer idag, kommer från konventionella yrken med liten eller ingen tidigare kunskap om, eller erfarenhet av, energihealing. Jag måste erkänna att jag blev något överaskad första gången nästan ingen räckte upp handen, när jag frågade om vilka som tidigare arbetat med någon form av energihealingteknik. Vi tar med glädje emot den här bekräftelsen på att Reconnective Healing nu får större spridning bland allmänheten.

Genom åren har många valt att uttrycka en mängd olika tolkningar av vad Reconnective Healing® och The Reconnection® är, istället för att faktiskt utöva det med den äkthet och enkelhet som det lärdes ut. Det här har skapat en osäkerhet om vad Reconnective Healing® och The Reconnection® är. För att ta itu med osäkerheten och skapa klarhet kring detta så har vi de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för förändring. Vi har utvecklat vårt Level I/II seminarium till en gedigen utbildning för att på så sätt försäkra att allmänheten i möjligaste mån ska mötas av professionella utövare av Reconnective Healing®. Vi har skapat, och kommer att vidareutveckla verktyg för fortsatt lärande efter utbildningarna med syftet att stödja våra professionella utövares vidareutbildning.  Vi har också infört tydliga standarder, riktlinjer och särskilda krav som utövare behöver uppfylla, för att säkerställa att klienterna har en möjlighet att hitta utövare som verkligen har förmågan att både förmedla kunskap om, och att utföra det här arbetet i sin renaste mest samstämmiga och omfattande form.

Idag har vi möjligheten att föra medvetenheten om vad healing är framåt… framåt tillsammans. Och en del i det är, att vi behöver förstå att fortsatt utbildning oftast är ett generellt krav när det gäller arbeten inom hälsovård. The Reconnection LLC betraktas som ledande inom energihälsovård och har välkomnats av myndigheter, sjukhus, hälsovårdgivare etc. som öppnat upp för möjligheterna till att bekräfta och godkänna vårt undervisningsformat och våra vidareutbildningskrav, för att därigenom kunna ta fram ett godkänt underlag som tydligt och kortfattat beskriver de kriterier och riktlinjer som gäller för vår utbildningsverksamhet, vilket är en form av officiellt erkännande. Vår nya utbildning är den första med vidareutbildningskrav sedan vi började lära ut det här arbetet och är verkligen en milstolpe längs vägen mot den här formen av erkännanden.

Allt det vackra med att erbjuda Reconnective Healing är fortfarande otroligt betydelsefullt. Och lika viktigt som att ge healingsessioner, och den väsentliga skillnaden i att vara Foundational Practitioner, är förmågan att förmedla kunskap i ämnet till dina klienter och andra människor du möter. Den ökade förståelse som nås genom den nya utbildningen förhöjer avsevärt upplevelsen av Reconnective Healing, både för din klient… och för dig! Jag är glad över att få dela med mig till dig av allt nytt som jag lärt mig sedan vi sågs sist eftersom min egen förståelse av arbetet, och hur man kan lära ut ständigt växande nivåer av det, har vuxit och fortsätter växa.

Du är en så värdefull del av vår gemenskap, och vi önskar att du ska få samma möjlighet till de fördelar som den utökade undervisningen ger de deltagare som går vårt nya utbildningsprogram. Nyutbildade Foundational Practitioners får snabbt en ledande position i sitt verksamhetsområde och vi vill verkligen att du också ska ha den möjligheten.

Om du tidigare deltagit i ett RH-seminarium och nu önskar uppdatera dig till Reconnective Healing Foundational Practitioner™ (RHFP) så kommer vi att fortsätta erbjuda starkt rabatterade priser under hela 2016 för dig som ingått i det äldre systemet. Om du gått Level III tidigare, och vill fortsätta ha möjlighet att erbjuda processen The Reconnection, så blir du genom att du uppdaterar dig till Foundational Practitioner berättigad att göra den uppdateringsprocess (credentialing) som du behöver för att kunna verka som Reconnection-Certified Practitioner™ (RCP) med befogenhet att utföra The Reconnection. Det är viktigt att förstå att The Reconnection LLC inte kommer att godkänna någon Reconnection som utförs from 1 januari 2016 om utövaren inte är Reconnection-Certified Practitioner. 

Vi behöver tydliggöra för din förståelse att från och med 1 januari 2016 så är det, gällande i hela världen, bara de som är verksamma som RHFP eller RCP som kommer att erkännas av The Reconnection LCC som professionella utövare i arbetet. Med start den 1 januari 2016 så kommer det nya utövarregistret, Practitioner Directory på nätet, endast lista de som är RHFP och/eller RCP och ha avancerade sökfunktioner så att man lätt kan hitta vad du erbjuder inom Reconnective Healing inklusive mentor- och vidareutbildningstjänster.

Vi uppskattar innerligt att du väljer att växa med oss i den här spännande tiden. Du som kanske inte väljer att bli Reconnective Healing Foundational Practitioner eller Reconnection-Certified Practitioner innan 2016 kommer att finnas kvar i vårt system och fortsätta vara en del avvår gemenskap. Vårt erbjudande till dig om att kunna uppdatera dig till RHFP till ett rabatterat pris, finns kvar under hela 2016 och även en tid efter det.

Jag ser fram emot att möta dig igen i vår gemensamma fortsatta resa.

In Love, Light and Oneness,
Eric Pearl och alla vi andra på The Reconnection

The Reconnection Banner