The Portal Chapters

Tvoje cesta Portálem Tě vtáhne, inspiruje i překvapí. Zkušenosti z minulosti ukazují, že v momentě, kdy otevřeš Portál, začínají frekvence ovlivňovat Tvůj život. Existuje mnoho věci, které můžeš objevit o Rekonektivním léčení a tento vyčerpávající (více jako 10 hodin) kurz Ti odpoví na základy, jak přistupovat k frekvencím a poskytne základy porozumění, že můžeš léčit nejen sebe, ale i druhé.

Rozhovor s Erikem

Rekonektivní léčení není jen o získání znalostí, ale také o rozvoji uvědomění! Erikovo inspirující objevení Rekonektivního léčení při jeho práci jako chiropraktik umožnilo jeho pacientům zažít neočekávanou zkušenost, která vedla k větším souladu s naším světem. Dokonce i rodinní příslušníci jeho pacientů hlásili spontánní uzdravení. Rekonektivní léčení nám umožňuje přistupovat a ovlivňovat multidimenzionální vesmír ovlivňující naše životy fenomenálním a bezprecedentním způsobem a tak nám umožňuje být vědomě opravdovými multidimenzionálními bytostmi.

Za hranicí vnímání 

Existují věci, které přirozeně vnímáme, když jsme sladěni s frekvencemi Rekonektivního léčení. Přesto, stále ponecháváme ostatním možnost nám diktovat, jak máme věci vidět. Když nám někdo řekne “že toto nemůže být pravda” nebo “že už by to věda dokázala”, tak by se měl takový člověk znovu zamyslet. Všechno musí existovat předtím, než to věda objeví … jinak by neměla co objevovat! Pokud budeme vycházet ze strachu nebo obav, dostaneme se často do hádky či konfliktu … a to jak s ostatními, tak sami se sebou. Rekonektivního léčení je vysoce koherentní spektrum energie, světla a informací (Energy, Light & Information®) umožňující nám dennodenní život ve stavu uvědomění a vnitřního klidu.

Najdi, pociť a následuj frekvence

Rekonektivní léčení je nová realita vibrací. Aktivuje a rozšiřuje Tvoje povědomí bez nutnosti použití jakékoliv techniky! V online kurzu Portál (The Portal) prozkoumáme různé úrovně jednoduchých cvičení, které Ti umožní se rychleji ponořit do těchto frekvencí. Procvičováním uvědomění si těchto frekvencí Tě povede k využití plné šířky toho, co Rekonektivní léčení nabízí. Prozkoumávání pohybů Ti umožňuje si uvědomit spojení s frekvencemi Rekonektivního léčení a tak je začlenit jako přirozenou součást do své uvědomělé bytosti v říši neomezených možností. In The Portal Online Course, we explore levels of elegantly simple exercises that enable you to better connect with the frequencies. Practicing in your awareness of the frequencies entrains you to this fully comprehensive bandwidth. Exploring these movements allows your awareness and connection with the RH frequencies to  become second nature as  an abundant being in an infinite realm of possibilities.

Spojení mezi vědou a Rekonektivním léčením

Mnoho vědeckých studií měřilo a potvrdilo efekty Rekonektivního léčení. Hmatatelné a fyziologické změny jsou pravidelně pozorovány jak na straně praktiků, tak na straně příjemce Rekonektivního léčení. Studie Dr. Konstanina Korotkova uvádí, že biologické pole, které obklopuje lidské tělo, je po působení frekvencemi Rekonektivního léčení silnější a celistvější. Quiescence (vnitřní klid) je vyhledávaným stavem vědomí, kterého lidé dosahují často až po desítkách let meditací. Je pozoruhodné, že praktici Rekonektivního léčení vstoupí do tohoto stavu bezprostředně v momentu, kdy začnou pracovat s frekvencemi Rekonektivního léčení.

Jednota a Životní posun

Rekonektivní léčení nevyžaduje důvěru, naději nebo víru, protože, stejně jako Ty, prostě JE! Frekvence Rekonektivního léčení nás ovlivňují bez ohledu na zdánlivé „otevření se“ vůči nim. Mění naši základní DNA a zvyšují světlo a koherenci, neboli uspořádanost, světla, kterou vyzařujeme. Zvyšuje naší vibraci do bodu, kde naše obtíže – naše zdraví, život, láska, vztahy a výzvy v pracovním životě – nemají téměř za co zachytit a tak postupně odpadávají z našich životů. Co zbyde je uzdravení, celistvost a posun v našem životě … je to tak jednoduché.

Eric a Solomon

"Chci, abys přemýšlel ..."
"Chci, aby sis uvědomil další rovinu ... část mnohem většího celku ..."
"Vždycky jsi byl součástí cyklu ..."
"Jsi zde, abys usnadnil vnímání ..."

Toto jsou některá z prvních slov, které Erik slyšel od Šalamouna, když se vydali na společnou cestu ... Šalamoun jako mentor, Eric jako student. Vydejte se na vlastní cestu s moudrostí a slovy Šalomouna.
"Přicházíš na výši úroveň existence ..."
"Máme mnoho věcí, kterým musíme porozumět.".

Naslouchej svou novou částí

Frekvence Rekonektivního léčení jsou jako jazyk, který je možné slyšet v průběhu procesu. Jak se naučíš, procesem je myšleno Rekonektivní léčení, kde se zaměřuje Tvoje pozornost na specifické “zvuky” – ačkoli ne nutně slyšitelné zvuky. V online kurzu se spojíme s inteligencí, která Tě umístí do oblasti srozumitelnosti, přítomnosti, léčení a lásky. Rekonektivní léčení je přirozená Inteligence čirých možností. Je to něco, co je za hranicemi možností dosažitelných vnímáním naší mysli. Je to něco, co nás spojuje s jazykem mnohovesmíru.

Otázky a odpovědi

Je přirozené mít otázky ohledně Rekonektivního léčení, speciální, pokud je to pro Tebe nové. Online kurz Portál pokrývá jak základní, tak pokročilá témata v oblasti Rekonektivního léčení a zároveň odpovídá na otázky typu: Proč jsou zážitky ze sezení Rekonektivního léčení a Osobního napojení tak jedinečné a přesto tak tak podobné? Jak je možné, že při Rekonektivním léčení neprovádíme žádnou diagnózu a neadresujeme symptomy a přesto, symptomy či diagnóza zmizí? A jak to, že Inteligence Rekonektivního léčení ví, kam jít a co má udělat? Otevři Portál a začni ještě dnes s uzdravováním sebe i lidí kolem Tebe.

Nákupní košík