CONTRACT DE PARTICIPARE LA PROGRAM & DE PRACTICANT

Eu, persoana identificată mai jos, am încheiat (sau în numele unui părinte sau tutore) acest Contract de Participare la Program & Practicant („Contractul”) cu Reconnection, LLC (denumită în continuare „Societatea” care înseamnă The Reconnection, LLC, o societate cu răspundere limitată înfiinţată în Statul California, Statele Unite şi, dacă contextul o cere, include filiala europeană actuală. The Reconnection (Europe) S.L., şi orice altă societate mamă precedentă, actuală sau viitoare, filială, afiliat şi/sau cesionari). Semnând mai jos sau dându-mi acordul mai jos, accept să fiu obligat de acest Contract.

Prezentul Contract cuprinde trei părţi. Partea I se aplică mie dacă particip şi/sau am participat la orice Eveniment de Reconectare şi guvernează primirea de către mine a oricărei Informaţii privind Reconectarea la un Eveniment de Reconectare sau prin alte mijloace. Dacă îndeplinesc cerinţele stabilite de Societate pentru a deveni un Practicant de Vindecare Reconectivă, se aplică şi Partea a II-a. Part a III-a conţine prevederile generale aplicabile mie indiferent dacă mă supun Părţii I sau şi Părţii a II-a.

Următorii termeni sunt folosiţi în acest Contract:

 • “Vindecare Reconectivă” se referă la procedeele de vindecare dezvoltate de Eric Pearl şi predate de Societate şi/sau de reprezentanţii acesteia - inclusiv dar fără a se limita la procedurile predate la programele de formare descrise la Nivelul I (Elemente Essenţiale ale Vindecării Reconective), Nivelul II (Programul de Bază al Practicianului de Vindecarea Reconectivă), şi Programul Practicianului Certificat de Reconectare (cunoscut ca Nivelul III/Reconectare).
 • “Evenimentul de Reconectare” înseamnă orice cursuri, evenimente de semnare de carte, ateliere de lucru, programe de pregătire şi formare sau evenimente precedente, actuale şi/sau viitoare organizate, coordonate, moderate şi/sau găzduite de Eric Pearl şi/sau de un reprezentant al Societăţii, organizate, prezentate sau distribuite prin orice mijloc cunoscut sau conceput ulterior, inclusiv dar fără a se limita la transmisiuni live, radio, de televiziune, audio sau video pre-înregistrate, online sau mobile.
 • “Informaţii privind Reconectarea” înseamnă orice materiale, conţinut, învăţături, procese, instrumente, concepte, instrucţiuni, kit-uri, know-how, lecţii, lucrări, idei şi alte informaţii legate de Vindecarea Reconectivă, Evenimente de Reconectare, Programul de Vindecare Reconectivă, Societatea şi/sau Eric Pearl (inclusiv dar fără a se limita la cartea intitulată “Reconectarea: Vindecarea Altora, Autovindecarea”) oferită sau primită de mine în orice formă sau pe orice cale în prezent sau concepută ulterior, în orice moment (înainte, în cursul sau după un Eveniment de Reconectare la care particip).
 • “Program de Vindecare Reconectivă” înseamnă programul general şi sistemul de Evenimente de Reconectare şi instruirea participanţilor pentru a deveni Practicanţi de Vindecare Reconectivă, actualizate în mod regulat.
 • Un “Practicant de Vindecare Reconectivă” este o persoană care a îndeplinit cerinţele stabilite de Societate pentru a fi autorizat să furnizeze servicii de Vindecare Reconectivă şi care continuă să îndeplinească cerinţele continue stabilite de Societate pentru a îşi menţine Clasificarea.
 • Un Practicant de Vindecare Reconectivă se poate califica pentru una sau mai multe clasificări (fiecare fiind denumită „Clasificare”) de exemplu: (a) un “Practician de Bază de Vindecare Reconectivă” (pentru finalizarea programului pentru Nivelurile I şi II); (b) “Practician Certificat de Reconectare” (pentru finalizarea Programului de Practicant Certificat de Reconectare, denumit anterior Nivelul III/Reconectare); şi/sau (c) orice altă clasificare pe care Societatea poate alege ulterior să o ofere.

PARTEA I: CONDIŢIILE APLICABILE PARTICIPANŢILOR LA ORICE EVENIMENT DE RECONECTARE

A. Declinarea Responsabilităţii. CONFIRM CĂ PROGRAMUL DE VINDECARE RECONECTIVĂ, EVENIMENTELE DE RECONECTARE ŞI INFORMAŢIILE PRIVIND RECONECTAREA NU SUNT ŞI NU OFERĂ UN SFAT MEDICAL, NICI DIAGNOSTIC, TRATAMENT SAU REMEDIU PENTRU AFECŢIUNI SAU BOLI MEDICALE. ÎNŢELEG CĂ NU TREBUIE SĂ ELIMIN NICIODATĂ SFATUL MEDICAL PROFESIONAL ŞI NICI SĂ AMÂN RECURGEREA LA ACESTA, CA URMARE A CEEA CE AM AFLAT, VĂZUT, ASCULTAT, CITIT SAU CONSTATAT SAU OBŢINUT PE ALTE CĂI DE LA ORICE COMPONENTĂ A PROGRAMULUI DE VINDECARE RECONECTIVĂ SAU DIN ORICE INFORMAŢIE DE RECONECTARE COMUNICATĂ DE SOCIETATE, REPREZENTANŢII SOCIETĂŢII (INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PĂRŢILE DE RECONECTARE) SAU DE CĂTRE ERIC PEARL ÎN ORICE MOMENT (ÎNAINTE, ÎN CURSUL SAU DUPĂ ORICE EVENIMENT DE RECONECTARE). ORICE AFLU SAU EXPERIMENTEZ ÎN CURSUL PROGRAMULUI DE VINDECARE RECONECTIVĂ, ORICĂRUI EVENIMENT DE RECONECTARE SAU ORICE INFORMAŢIE DE RECONECTARE NU ÎNLOCUIEŞTE SERVICIILE UNUI PROFESIONIST MEDICAL INSTRUIT ŞI NU POATE ÎNLOCUI SFATUL MEDICULUI. SOCIETATEA RECOMANDĂ CONSULTAREA UNUI MEDIC ÎN TOATE CHESTIUNILE LEGATE DE SĂNĂTATEA MEA, ÎN SPECIAL ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ORICE SIMPTOME CARE POT NECESITA DIAGNOSTICARE SAU SFATUL MEDICULUI. SOCIETATEA NU FACE NICIO DECLARAŢIE SAU GARANŢIE LEGATĂ DE INFORMAŢIILE SAU SERVICIILE OFERITE SAU FURNIZATE MIE ÎN ORICE COMPONENTĂ A PROGRAMULUI DE VINDECARE RECONECTIVĂ, ORICE EVENIMENT DE RECONECTARE SAU ORICE INFORMAŢIE DE RECONECTARE.

B. Absolvirea de Răspundere. Eu, în numele meu şi succesorilor, executorilor şi cesionarilor mei, exonerez şi absolv pe deplin şi pentru totdeauna Societatea, pe Eric Pearl, şi pe reprezentanţii, membrii, directorii, reprezentanţii, afiliaţii şi fiecare succesor, cesionar, proprietar, beneficiar, reprezentant legal, agent, angajat, profesor, personal, mandatar, posesor de asigurări, sponsor, gazdă, hotel, altă locaţie, voluntar, antreprenor independent (denumiţi împreună „Părţi de Reconectare”), în mod perpetuu, de orice fel de cerere de revendicare, răspundere, obligaţie, acţiune, cauze de acţiune şi cheltuieli (inclusiv onorariile avocaţilor) („Revendicări”) pe care le am care derivă din, sunt legate de sau se bazează pe orice leziune, daună sau pierdere adusă mie sau altor persoane (inclusiv decesul), proprietăţii (corporale sau incorporale), venitului sau alte probleme pe care le-am suferit direct sau indirect ca urmare a: (a) oricărei componente a Programului de Vindecare Reconectivă; (b) oricărui Eveniment de Reconectare, şi prezenţei sau participării la orice Eveniment de Reconectare; şi (c) primirea şi utilizarea oricăror Informaţii de Reconectare, inclusiv primirea sau practicarea oricăror abordări de Vindecare Reconectivă.

C. Despăgubire. Eu, în numele meu şi succesorilor, executorilor şi cesionarilor mei, accept în totalitate şi pentru totdeauna să despăgubesc, să apăr şi să absolv de orice răspundere Părţile de Reconectare de orice Revendicare care rezultă din, este legată de sau se bazează pe: (a) Programul de Vindecare Reconectivă; (a) prezenţa mea sau participarea la orice Eveniment de Reconectare; şi (c) primirea sau utilizarea oricăror Informaţii de Reconectare, inclusiv primirea sau practicarea oricărei abordări de Vindecare Reconectivă.

D. Acordarea Drepturilor de Publicitate. Prin prezenta acord Societăţii şi reprezentanţilor acesteia dreptul irevocabil, internaţional, perpetuu, fără redevenţe, transferabil, sub-licenţiabil şi autorizaţia de a: (a) face înregistrări sau realiza imagini fotografice prin toate mijloacele cunoscute în prezent sau ulterior (inclusiv prin mijloace audio- vizuale, audio sau fotografice) ale mele în cursul sau în legătură cu participarea mea la orice Eveniment de Reconectare („Înregistrări”) şi editarea sau realizarea unor lucrări derivate în baza acestor Înregistrări; şi (b) utilizarea, reproducerea şi distribuirea numelui, chipului, vocii şi informaţiilor mele biografice (inclusiv legate de orice Înregistrări realizate de către Societate sau în numele acesteia) prin orice mijloc cunoscut în prezent sau care va fi cunoscut ulterior, inclusiv dar fără a se limita la producerea de conţinut pentru Societate sau în scopuri de publicitate sau de promovare legate de Programul de Vindecare Reconectivă, orice Eveniment de Reconectare, Societate sau oricare activitate a Societăţii. Prin prezenta absolv Părţile de Reconectare de orice răspundere legată de exercitarea sau utilizarea de către Societate a drepturilor precedente acordate de mine. Confirm şi accept că nu am dreptul la redevenţe, taxe de licenţă sau alte compensaţii pentru utilizarea de către Societate (sau reprezentanţii, agenţii sau persoanele autorizate ale Societăţii) a Înregistrărilor sau oricăror drepturi menţionate mai sus acordate de mine. Renunţ şi absolv Părţile de Reconectare de toate cererile de revendicare pe care le au în prezent sau le au în viitor în orice jurisdicţie din lume în baza „drepturilor morale sau „droit moral” sau concurenţei neloiale legate de utilizarea sau exploatarea de către Societate (sau de către reprezentanţii, agenţii sau licenţiaţii acesteia) a oricăror Înregistrări în care pot apărea şi accept să nu instig, să nu sprijin, să nu menţin şi să nu autorizez nicio acţiune, cerere de revendicare şi niciun proces legal împotriva Părţilor de Reconectare pe motivele că orice utilizare a Înregistrărilor, sau a oricăror lucrări derivate încalcă drepturile mele.

E. Excluderea de la Eveniment. Confirm că Societatea are dreptul, în orice moment şi la propria discreţie, să mă înlăture sau să mă excludă de la prezentarea sau participarea la orice Eveniment de Reconectare, fără a îmi datora rambursări, compensaţii, daune sau răspunderi.

F. Proprietate Intelectuală. Confirm că Societatea, Eric Pearl şi/sau cesionarii sau licenţiaţii acestora deţin şi controlează toate brevetele, drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală, titluri şi interese la nivel internaţional în următoarea „Proprietate Intelectuală”: (a) Programul de Vindecare Reconectivă, inclusiv formatul şi planul Evenimentelor de Reconectare; (b) tot conţinutul, toate materialele sau lucrările furnizate, utilizate sau comunicate în orice Eveniment de Reconectare sau prevăzute, utilizate sau comunicate altfel în legătură cu Programul de Vindecare Reconectivă; (c) tot conţinutul, toate materialele, publicaţiile sau lucrările create, întocmite, scrise sau publicate de Societate şi/sau de Eric Pearl; (c) orice alte Informaţii de Reconectare; (d) Înregistrările; şi (e) orice alte mărci comerciale, mărci de proiectare şi logo-uri deţinute de Societate şi/sau de Eric Pearl (indiferent dacă aceste mărci sunt înregistrate sau nu în ţara, în jurisdicţia sau pe teritoriul respectiv/ă) (denumite împreună „Mărci de Reconectare”). Accept că nu pot folosi nicio Proprietate Intelectuală, exceptând în măsura permisă şi limitată în secţiunea II.F.1 de mai jos dacă primesc o Clasificare de la Societate. Astfel confirm şi accept că dacă nu primesc o Clasificare de la Societate, nu pot utiliza nicio Proprietate Intelectuală. Nu voi face nimic care să încalce dreptul de proprietate al Societăţii şi/sau al lui Eric Pearl asupra Proprietăţii Intelectuală, şi confirm că nicio prevedere din acest Contract nu îmi va da niciun drept, nicio autorizaţie şi niciun interes în nicio Proprietate Intelectuală (în afară de licenţele acordate mie în secţiunea II.F. de mai jos dacă am primit o Clasificare). Accept că nu voi contesta dreptul de proprietate al Societăţii şi/sau al lui Eric Pearl asupra Proprietăţii Intelectuale. Nu voi folosi şi nu voi solicita înregistrarea (nicăieri) a unei mărci similare până la a se confunda cu Mărcile de Reconectare.

G. Dacă trimit sau contribui cu idei sau concepte legate de şi/sau care pot suplimenta sau spori orice aspect al unei Vindecări Reconective, unui Eveniment de Reconectare, unei Informaţii de Reconectare sau unui Program de Vindecare Reconectivă („Contribuţii”) şi dacă aceste Contribuţii sunt dezvoltate şi/sau implementate împreună cu Societatea sau de către Societate, dacă Societatea nu acceptă altfel în scris, mă angajez: (1) să cedez şi accept să cedez Societăţii toate drepturile, drepturile de proprietate şi interesele mondiale în aceste Contribuţii şi în toate elementele acestora, inclusiv dar fără a se limita la toate drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele şi alte drepturi de proprietate intelectuală mondiale, şi (2) accept să ajut Societatea şi să întocmesc documentele necesare, conform judecăţii Societăţii, pentru a dovedi această cesiune şi asigura drepturile Societăţii în Contribuţii, inclusiv dar fără a se limita la urmărirea cererilor de brevet şi înregistrărilor pentru drepturi de autor sau mărci comerciale.
 

PARTEA A II-A: CONDIŢIILE APLICABILE PRACTICIENILOR DE VINDECARE RECONECTIVĂ

Înţeleg că dacă îndeplinesc anumite cerinţe stabilite de Societate, Societatea mă poate (la propria sa discreţie) autoriza să fiu un Practicant de Vindecare Reconectivă şi îmi poate acorda anumite Clasificări care îmi pot permite să practic metodele de Vindecare Reconectivă (însă doar metodele permise pentru Clasificarea respectivă). Dacă mă calific pentru orice Clasificare, înţeleg că pe lângă prevederile Părţii I, se vor aplica şi prevederile acestei Părţi a II-a care vor guverna activităţile mele în calitate de Practicant de Vindecare Reconectivă.​

A. Calificare.

 1. Declar şi garantez că am îndeplinit toate cerinţele stabilite de Societate pentru Clasificarea aplicabilă mie.
  Accept să finalizez toate studiile continue, să obţin orice reînnoire a Clasificării sau să trec prin toate etapele stabilite de Societate pentru a îmi menţine Clasificarea. De asemenea accept să respect acest Contract, precum şi orice alte politici, proceduri, reguli, instrucţiuni, termeni şi condiţii („Politici Suplimentare”) ale Societăţii pentru Clasificarea mea care pot fi postate pe website-ul Societăţii sau comunicate mie, în funcţie de modificările regulate şi confirm că eligibilitatea mea continuă pentru Clasificarea aplicabilă mie depinde de respectarea acestora. Dacă nu îndeplinesc cerinţele stabilite de Societate sau nu respect acest Contract sau orice Politici Suplimentare, înţeleg că Societatea poate revoca sau anula statutul meu de Practicant de Vindecare Reconectivă, Clasificarea(Clasificările) şi licenţele acordate mie în Secţiunea II.F.1 de mai jos, fără nicio rambursare, compensaţie, daună sau răspundere datorate mie.
 2. Înţeleg că Societatea poate solicita să confirm că am primit anumite sesiuni de Vindecare Reconectivă. Astfel autorizez Societatea să primească şi să folosească informaţiile personale despre mine obţinute de la terapeuţii care mi-au acordat respectivele sesiuni de Vindecare Reconectivă.
 3. Confirm că nu am niciun drept să fiu un Practicant de Vindecare Reconectivă sau să primesc această Clasificare, autorizaţie sau licenţă acordată de Societate.

B. Standardele de Practică

 1. Atunci când practic Vindecarea Reconectivă, voi folosi şi oferi clienţilor doar metode de vindecare care sunt permise de Clasificarea aplicabilă mie.
 2. Voi educa, informa şi informa în mod aprofundat clienţii astfel încât să înţeleagă mai bine experienţele şi beneficiile Vindecării Reconective.
 3. Fără Amestecarea Modalităţilor de Vindecare Energetică. Confirm şi înţeleg că, aşa cum mi-a fost explicat în cadrul Evenimentelor de Reconectare, Programul de Vindecare Reconectivă nu permite practicienilor să amestece modalităţile de Vindecare Reconectivă cu modalităţile, tehnicile sau practicile de vindecare energetică - de exemplu dar fără limitare Reiki, Qi Qong, Jin Shin, Johrei, etc. (denumite împreună „Modalităţi de Vindecare Energetică”). Accept că nu voi practica nicio Modalitate de Vindecare Energetică în perioada în care voi deţine Clasificarea - în cursul Serviciilor de Vindecare Reconectivă pe care le ofer clienţilor sau altfel.  Nu voi integra niciun „ritual” şi nicio tehnică atunci când voi primi serviciile de Vindecare Reconectivă.
 4. Înţeleg că cea mai importantă parte a practicii mele sunt clienţii mei. Îi voi trata cu profesionalism, cu compasiune şi cu demnitate.
 5. Voi asigura un mediu sigur, curat, profesionist şi adecvat pentru sesiunile cu clienţii.
 6. Nu voi cere clienţilor să se dezbrace (cu excepţia scoaterii încălţămintei).
 7. Pentru Serviciile de Vindecare Reconectivă pe care le ofer nu voi percepe şi nu voi încasa taxe dacat conform planului tarifar comunicat de Societate.
 8. Înţeleg şi voi respecta toate regulile, reglementările, directivele şi instrucţiunile internaţionale, naţionale, statale şi locale aplicabile (inclusiv cele care guvernează desfăşurarea activităţii mele, fiscalitatea, confidenţialitatea şi publicitatea/marketingul) aplicabile ţării(ţărilor) şi zonei(zonelor) geografice în care practic abordări de Vindecare Reconectivă. Printre altele, dacă strâng date personale de la un client, voi respecta legile, normele, reglementările şi instrucţiunile privind confidenţialitatea şi securitatea datelor aplicabile în ţara(ţările) şi zona(zonele) geografică(e) în care practic şi aplicabile clienţilor mei.

C. Niciun serviciu medical

 1. Recunosc că oamenii care vin la mine pentru Vindecare Reconectivă sunt clienţi nu pacienţi, în ceea ce priveşte
  serviciile de Vindecare Reconectivă pe care le ofer. Dacă sunt un profesionist medical sau sanitar autorizat şi furnizez servicii medicale sau sanitare unei persoane în această calitate, confirm şi accept că aceste servicii medicale sau sanitare sunt separate şi diferite de orice servicii de Vindecare Reconectivă pe care le ofer. (De asemenea, aşa cum am declarat mai sus, nu voi amesteca Vindecarea Reconectivă cu Vindecarea Energetică).
 2. Voi comunica clienţilor mei că Vindecarea Reconectivă nu este un tratament sau o procedură medicală, nu înlocuieşte un tratament medical. Voi comunica de asemenea clienţilor mei că aceştia sunt exclusiv responsabili de apelarea la sfaturi şi îngrijiri medicale.
 3. Nu voi diagnostica, trata sau sfătui în privinţa nici unui simptom, nici unei condiţii, boli sau afecţiuni ale unei persoane atunci când voi practica Vindecarea Reconectivă.
 4. Nu voi face nicio promisiune sau garanţie clienţilor în privinţa rezultatelor Vindecării Reconective.

D. Comunicarea despre Vindecarea Reconectivă sau orice Informaţii legate de Reconectare

 1. Doar dacă nu sunt un membru autorizat al Societăţii sau personalului didactic, sau dacă am permisiunea scrisă de la Societate, îmi voi limita prezentările despre Vindecarea Reconectivă şi Informaţiile despre Reconectare la cincisprezece (15) minute sau mai puţin. Dacă doresc să fac prezentări mai lungi, voi trimite spre revizuire materialele propuse de mine, conţinutul şi un video exemplificativ al aptitudinilor mele de prezentare Societăţii pentru o aprobare prealabilă.
 2. Pot exista situaţii în care voi dori să creez, singur sau împreună cu un terţ, materiale scrise, fotografice, video,
  audiovizuale sau alt conţinut despre Vindecarea Reconectivă sau Informaţii despre Reconectare. Voi trimite conţinutul propus Societăţii pentru aprobarea prealabilă înainte: (a) să public, să distribui sau să utilizez acest conţinut prin orice mijloc pe care îl controlez (de ex. postarea pe blogul personal, website-ul sau pe contul de social media); şi/sau (b) trimit acest conţinut oricărui terţ pentru ca acesta să îl publice, distribuie sau utilizeze (de ex. pentru trimiterea pe un alt website sau altui editor).
 3. Fără aprobarea prealabilă scrisă a Societăţii, nu voi desfăşura niciun interviu şi nu voi avea apariţii în presă (scrisă, televiziune, radio, online, digital sau în orice alt mediu) pentru a discuta Vindecarea Reconectivă sau Informaţii despre Reconectare.
 4. Atunci când comunicăm despre Vindecarea Reconectivă sau orice Informaţii despre Reconectare, nu voi modifica şi nu voi adăuga învăţăturilor pe care le primesc de la Societate.
 5. Dacă nu am pregătirea şi autorizaţia necesară scrisă din partea Societăţii, nu voi învăţa pe nimeni să realizeze Vindecarea Reconectivă şi nicio altă formă de vindecare care este identică, asemănătoare în mod substanţial sau derivată din filosofia şi abordările Vindecării Reconective.
 6. În perioada în care sunt un Practicant de Vindecare Reconectivă şi deţin această Clasificare, nu voi spune, nu voi face, nu voi declara şi nu voi publica direct sau indirect sau nu voi ajuta pe nimeni să spună, să facă, să declare sau să publice, verbal sau în scris, direct sau indirect, nimic derogatoriu sau defăimător despre: (a) Societate sau despre orice persoană în orice mod asociat cu Societatea; (b) Vindecarea Reconectivă, Evenimente Reconective, Informaţii privind Reconectarea sau orice alt aspect al Programului de Vindecare Reconectivă; şi/sau (c) Eric Pearl.

E. Promovarea Serviciilor Mele în calitate de Practician de Vindecare Reconectivă

Înţeleg că pot face cunoscut, tranzacţiona şi/sau promova capacitatea mea de Practician de Vindecare Reconectivă, Clasificarea mea şi oferta mea de servicii de Vindecare Reconectivă permise de Clasificarea mea - de exemplu pe cărţi de vizită, broşuri, materiale publicitare şi website-uri. În acest scop, respect următoarele prevederi şi prevederi de licenţă din secţiunea II.F de mai jos:

 1. Atunci când îmi identific statutul de Practicant de Vindecare Reconectivă şi Clasificarea aplicabilă, voi folosi doar titlul Clasificării exact aşa cum este stabilit de Societate (de exemplu „Practician de Bază de Vindecare Reconectivă” sau „Practician Certificat de Reconectare”). Nu voi modifica sau schimba în niciun fel numele Clasificării sau descrierea acesteia.
 2. Atunci când descriu Vindecarea Reconectivă, voi folosi doar descrierile şi textul publicat pe website-ul Societăţii sau în alte materiale scrise sau promoţionale distribuite de Societate (precum broşura intitulată “Getting the Word Out,” sau Eric Pearl’s book, “The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself”). Dacă doresc să creez propriile descrieri sau materiale pentru a prezenta Vindecarea Reconectivă, voi obţine aprobarea prealabilă scrisă a Societăţii pentru aceste materiale înainte de a le tipări, distribui, publica sau folosi.
 3. Atunci când promovez serviciile de Vindecare Reconectivă sau se face referire la Clasificarea mea, accept să promovez sau să ofer doar serviciile permise pentru Clasificarea mea şi care sunt conforme cu Programul de Vindecare Reconectivă, abordările şi filosofia acesteia. Aşa cum am declarat mai sus, nu voi practica (şi nu voi promova sau oferi) nicio Modalitate de Vindecare Energetică în perioada în care deţin această Clasificare şi nu voi oferi Modalităţi de Vindecare Energetică atunci când furnizez servicii de Vindecare Reconectivă clienţilor mei.
 4. Pe toate materialele promoţionale pe care le public sau le distribui (inclusiv dar fără a se limita la cărţile de vizită, broşurile, reclamele şi website-urile) voi include următorul text: „Pentru informaţii despre Vindecarea Reconectivă, vizitaţi www.TheReconnection.com.”

F. Autorizaţiile pe care le Deţin.

 1. Societatea îmi acordă permisiunea şi/sau licenţa limitată, neexclusivă, revocabilă de a:
  • a. practica abordări de Vindecare Reconectivă doar în limita permisă de Clasificarea aplicabilă mie;
  • b. îmi face reclamă şi de a mă promova ca obţinând Clasificarea aplicabilă mie (însă accept că nu îmi pot face reclamă şi nu mă pot promova ca fiind asociat cu orice Clasificare care nu mi-a fost conferită
   sau pentru care nu sunt recunoscut de către Societate);
  • c. utiliza mărcile THE RECONNECTION®, RECONNECTIVE HEALING® şi marca(mărcile) asociată(e) Clasificării aplicabiel mie pe care Societatea alege să o acorde mie („Mărcile Licenţiate”) (indiferent dacă aceste mărci sunt înregistrate sau nu în ţara, jurisdicţia sau pe teritoriul în care rezid sau furnizez serviciile de Vindecare Reconectivă) pentru a identifica Clasificarea aplicabilă mie şi referitor la oferta de a furniza sau de furnizare a serviciilor de Vindecare Reconectivă, doar în scopul permis de Clasificarea mea şi conform prevederilor acestui Contract;
  • d. utiliza sau cita extrase limitate - fără a depăşi 500 de cuvinte pentru fiecare extras şi fără a depăşi mai mult de 3 extrase („Extrasele”) - din orice material scris publicat pe website-ul Societăţii sau distribuit de către Societate pe alte mijloace pentru a descrie Vindecarea Reconectivă, Clasificarea mea şi serviciile furnizate. Atunci când utilizez sau citez Extrasele aşa cum este permis în acest contract, voi preciza Societatea şi/sau pe Eric Pearl ca autor sau sursă a Extraselor, şi nu voi cita sau edita publicaţiile sau materialele Societăţii în niciun mod care este înşelător şi nu voi modifica sau distorsiona filosofia Programului de Vindecare Reconectivă. Confirm că dreptul meu de a utiliza Extrasele se va supune dreptului Societăţii de a refuza ulterior această utilizare.
 2. Înţeleg că orice încălcare a acestui Contract sau altor Politici Suplimentare stabilite de Societate poate duce la suspendarea sau revocarea imediată a Clasificării mele, eliminarea din lista online a terapeuţilor Societăţii, includerea pe o listă publică a practicienilor ale căror Clasificări au fost suspendate sau revocate, revocarea licenţelor acordate mie în secţiunea II.F.1. de mai sus şi orice altă acţiune considerată adecvată de către Societate. Confirm de asemenea că licenţele şi drepturile acordate mie în secţiunea II.F.1. de mai sus pot fi revocate sau reziliate de către Societate în orice moment, cu sau fără motiv. Orice suspendare, revocare sau ridicare a Clasificării mele sau licenţelor acordate conform acestui contract nu va include rambursările, compensaţiile, daunele sau răspunderile datorate mie.
 3. Confirm că toate deciziile legate de Clasificarea mea, eligibilitatea mea continuă şi respectarea acestui Contract şi Politicilor Suplimentare se află la discreţia exclusivă a Societăţii, ale cărei decizii sunt definitive şi obligatorii pentru mine.
 4. Clasificarea şi licenţele acordate mie în acest contract nu pot fi cesionate, sub-licenţiate sau transferate de mine nici unei persoane sau entităţi fără aprobarea prealabilă scrisă a Societăţii.
 5. Instrucţiuni privind Utilizarea Mărcilor Comerciale. Confirm că Mărcile Licenţiate (precum şi orice alte Mărci de Reconectare) sunt mărci comerciale sau mărci de service înregistrate şi/sau protejate la nivel internaţional. Accept să respect următoarele instrucţiuni legate de utilizare şi orice altă instrucţiuni legate de utilizarea mărcilor comerciale şi brandului publicate sau furnizate de Societate:
  • a. Voi folosi Mărcile Autorizate doar pentru a descrie Clasificarea mea şi serviciile pe care am fost autorizat să le furnizez în baza Clasificării mele.
  • b. Fără aprobarea prealabilă scrisă a Societăţii, nu voi crea şi nu voi înregistra un nume de domeniu, o adresă de email, un cont de social media şi niciun alt identificator online pentru mine sau pentru biroul meu care foloseşte, incorporează sau face referire la Mărcile Autorizate sau alte Mărci de Reconectare.
  • c. Voi folosi doar Mărci Licenţiate (sau versiuni autorizate pentru orice logo sau marcă de design). Nu voi schimba sau modifica în niciun fel nicio Marcă Autorizată (inclusiv orice logo sau marcă de proiectare).
  • d. Nu voi folosi Mărcile Licenţiate şi nici alte Mărci de Reconectare în nicio altă societate sau entitate.
 6. Confirm că voi utiliza Mărcile Autorizate (aşa cum este permis în acest contract) exclusiv în beneficiul şi în
  numele Societăţii şi/sau a lui Eric Pearl.
 7. Pentru a păstra Clasificarea şi dreptul de a utiliza Mărcile aşa cum este permis în acest contract, accept să
  respect toate prevederile acestui Contract şi orice alte standarde (publicate sau acordate de Societate în prezent sau ulterior, de exemplu din Politici Suplimentare) în ceea ce priveşte tipul şi calitatea serviciilor care vor fi furnizate de către mie în asociere cu Mărcile Autorizate şi/sau în legătură cu Clasificarea mea. Confirm şi accept ca Societatea să poată monitoriza promovarea, oferirea şi furnizarea serviciilor mele în legătură cu Mărcile Autorizate şi/sau Clasificarea mea, şi orice alte activităţi legate de Vindecarea Reconectivă. În cazul în care Societatea constată la propria discreţie că nu respeca acest Contract sau Politicile Suplimentare stabilite de Societate, aceasta din urmă poate revoca licenţele acordate în acest contract şi poate revoca Clasificarea/Clasificările aplicabilă/e imediat după trimiterea unei notificări mie şi fără nicio rambursare, compensaţie, daună sau răspundere faţă de mine.
 8. Voi utiliza Proprietatea Intelectuală doar pentru oferta mea şi pentru furnizarea serviciilor de Vindecare Reconectivă şi în legătură cu Clasificarea mea şi exclusiv în acest scop. Printre altele, nu voi utiliza Proprietatea Intelectuală pentru promovarea, oferirea sau furnizarea unor Modalităţi de Vindecare Energetică, nici unui fel de produse şi/sau nici unei alte persoane fizice sau juridice.
 9. Nu voi oferi servicii de Vindecare Reconectivă şi nici alte servicii care sunt în mod substanţial similare cu acestea sub un alt nume sau o altă descriere.
 10. La încetarea licenţelor acordate conform acestui Contract şi/sau la suspendarea sau revocarea oricărei Clasificări, accept să încetez imediat să mai utilizez, afişez sau public Mărcile Licenţiate şi Extrasele şi accept să nu mai folosesc imediat nicio altă Proprietate Intelectuală indiferent de scop.
 11. Dacă aflu de orice utilizare neautorizată a Proprietăţii Intelectuale de către o altă persoană fizică sau juridică, accept să informez imediat Societatea.

G. Independent Contractor.

Referitor la promovarea, oferirea şi furnizarea serviciilor de Vindecare Reconectivă permise de Clasificarea mea, confirm că sunt un antreprenor independent din partea Societăţii. Nu există nicio societate mixtă, nici un parteneriat, nicio relaţie de angajare sau de reprezentare între mine şi Societate ca urmare a acestui Contract, statutului de Practicant de Vindecare Reconectivă sau Clasificarea(Clasificările) mea(mele), şi nu am autoritatea de a obliga Societatea în nicio privinţă. Nu mă voi prezenta ca un reprezentant sau agent al Societăţii şi nu voi face alte persoane fizice sau juridice să creadă că sunt în această poziţie.

H. Despăgubiri suplimentare.

Pe lângă despăgubirea acordată în secţiunea I.C. de mai sus, accept de asemenea în numele meu şi succesorilor, executorilor şi cesionarilor mei să despăgubesc, să apăr şi să absolv de orice răspundere Părţile de Reconectare de orice Cereri de Revendicare care derivă din, sunt legate de sau se bazează pe acţiunile sau omisiunile mele legate de: (1) promovarea, oferirea sau furnizarea serviciilor în calitate de Practicant de Vindecare Reconectivă; (2) exercitarea licenţelor acordate mie în baza acestui Contract; şi/sau (3) orice alte acţiuni sau omiteri legate de acest Contract şi de Clasificarea mea.

PARTEA A III-A: CONDIŢIILE GENERALE APLICABILE TUTUROR PARTICIPANŢILOR LA PROGRAM ŞI PRACTICANŢILOR VINDECĂRII RECONECTIVE

A. Sunt adult în ţara mea, pe teritoriul meu sau în altă zonă geografică de rezidenţă. Dacă sunt minor, am obţinut aprobarea pentru acest Contract de la părintele sau tutorele meu.

B. Confirm că acest Contract poate fi semnat folosind semnătura electronică sau scrisă, având un efect egal, pe original sau copii electronice, şi acceptarea acestui Contract prin aprobare electronică (doar făcând click pentru acceptarea acestui Contract) constituie o semnătură electronică. De asemenea accept să desfăşor activitatea şi să închei contracte cu Societatea în mod electronic sau prin mijloace electronice.

C. Legislaţia Aplicabilă; Arbitraj şi Nicio Acţiune.

 1. Legislaţia Aplicabilă. Indiferent de jurisdicţia în care se încheie acest Contract, acest Contract şi interpretarea acestuia vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia Statului California, Statelor Unite ale Americii, fără a aduce atingere principiilor privind conflictul legilor şi nu va fi guvernat de Convenţiile Naţiunilor Unite privind Contractele pentru Vânzarea Internațională de Bunuri, dacă este guvernat altfel.
 2. Arbitraj. Cu excepţia cererilor pentru măsuri reparatorii, execuţie specifică sau măsuri echitabile similare (guvernate de alineatul II.C.3 de mai jos) orice controversă, dezacord, dispută sau cerere de despăgubire care implică construirea, punerea în aplicare sau aplicarea oricăror termeni, prevederi sau condiţii ale acestui Contract şi orice controverse, neînţelegeri, dispute sau cereri de despăgubire între mine şi Părţile de Reconectare legată de sau care derivă din acest Contract, din Programul de Vindecare Reconectivă, orice Eveniment de Reconectare, Informaţii privind Reconectarea şi/sau (dacă mi se aplică) orice Clasificare sau furnizare de servicii de Vindecare Reconectivă vor fi soluţionate prin arbitraj definitiv şi obligatoriu. Orice procedură de arbitraj trebuie iniţiată într-un (1) an de la apariţia revendicării sau cauzei acţiunii. Deoarece Programul de Vindecare Reconectivă implică comerţul între state, Actul Federal privind Arbitrajul al Statelor Unite („FAA”) va guverna arbitrarea tuturor disputelor. Cu toate acestea, se poate aplica şi legislaţia federală a Statelor Unite şi statului California fondului oricărei dispute. Arbitrajul va avea loc în Los Angeles, California, Statele Unite. Asociaţia Americană de Arbitraj („AAA”) va gestiona procedura de arbitraj în conformitate cu Titlul 9 din Codul Statelor Unite (Actul de Arbitraj al Statelor Unite) conform Regulilor de Soluţionare a Disputelor Comerciale ale AAA sau oricăror reguli comparabile în vigoare la data respectivă, completate de Procedurile Suplimentare pentru Disputele cu Clienţii (şi aşa cum este prevăzut în acesta, dacă există vreo diferenţă între Procedurile de Soluţionare a Disputelor Comerciale şi Procedurile Suplimentare, se vor aplica Procedurile Suplimentare) şi aşa cum este completat de Regulile Opţionale pentru Măsuri de Protecţie de Urgenţă. Judecata privind soluţia arbitrului(arbitrilor) poate fi emisă de orice instanţă de jurisdicţie competentă. Costurile de arbitraj vor fi suportate în mod egal de către părţi, fiecare parte fiind responsabilă pentru onorariile faţă de avocaţi. Arbitrul(arbitrii) va/vor avea autoritatea de a stabili toate chestiunile legate de arbitraj. Arbitrul(Arbitrii) nu poate/pot acorda daune compensatorii sau exemplare. E u ş i S o c i e t a t e a renunţăm în mod voluntar şi în cunoştinţă de cauză la toate drepturile în daune compensatorii sau exemplare şi la proces cu juriu.
 3. Măsuri Reparatorii. Orice parte din acest Contract va avea dreptul să instituie proceduri juridice împotriva celeilalte părţi sau oricărei persoane care acţionează în numele acestei părţi sau prin acesta, pentru a pune în aplicare drepturile părţii care instituie prin măsuri reparatorii, executare specifică sau compensaţie similară echitabilă. Procedurile juridice vor fi iniţiate doar la o instanţă de jurisdicţie competentă din comitatul Los Angeles, Statul California, Statele Unite ale Americii.
 4. Fără Acţiuni de Clasă. Nici eu şi nici Societatea nu avem dreptul să ne alăturăm sau să consolidăm cereri de revendicare în proceduri de arbitraj de către Societate sau (după caz) împotriva Societăţii, Părţi de Reconectare, alţi participanţi sau practicieni din cadrul Programului de Vindecare Reconectivă, participanţi în Evenimente de Reconectare, sau destinatari de Informaţii legate de Reconectare, în calitate de reprezentant sau membru al unei clase sau într-o capacitate generală de reprezentare privată.

D. Diverse.

Faptul că acest Contract sau o parte a acestui Contract a fost negociat sau întocmit de către Societate sau mandatarii acesteia nu va fi folosit în scopul interpretării acestui Contract şi aceste fapte nu vor fi folosite pentru interpretarea acestui Contract sau oricărei părţi din acest Contract în favoarea sau împotriva oricărei părţi. Confirm că am citit şi înţeles acest Contract şi că semnez acest Contract în mod liber şi voluntar. Este posibil să fi încheiat contracte anterioare cu Societatea (inclusiv toate Contractele anterioare de Participare la Programele de pregătire şi formare); prezentul Contract va fi modificat doar printr-un act scris semnat de administratorul Societăţii; prezentul Contract poate fi modificat sau negat verbal. Nepunerea în aplicare de către Societate a oricărui drept sau oricărei prevederi din acest Contract nu va constitui o renunţare la acest drept sau la această prevedere dacă nu este confirmat şi acceptat în scris de către Societate. Nu pot ceda sau transfera acest Contract fără aprobarea prealabilă scrisă a Societăţii. Confirm că Părţile de Reconectare (în afară de Societate) sunt beneficiari terţi ai acestui Contract, şi pot folosi drepturile prevăzute în acest Contract.