CONTRACT DE PARTICIPARE LA PROGRAM & DE PRACTICANT

Eu, persoana identificată mai jos, am încheiat (sau în numele unui părinte sau tutore) acest Contract de Participare la Program & Practicant („Contractul”) cu Reconnection, LLC (denumită în continuare „Societatea” care înseamnă The Reconnection, LLC, o societate cu răspundere limitată înfiinţată în Statul California, Statele Unite şi, dacă contextul o cere, include filiala europeană actuală. The Reconnection (Europe) S.L., şi orice altă societate mamă precedentă, actuală sau viitoare, filială, afiliat şi/sau cesionari). Semnând mai jos sau dându-mi acordul mai jos, accept să fiu obligat de acest Contract.

Prezentul Contract cuprinde trei părţi. Partea I se aplică mie dacă particip şi/sau am participat la orice Eveniment de Reconectare şi guvernează primirea de către mine a oricărei Informaţii privind Reconectarea la un Eveniment de Reconectare sau prin alte mijloace. Dacă îndeplinesc cerinţele stabilite de Societate pentru a deveni un Practicant de Vindecare Reconectivă, se aplică şi Partea a II-a. Part a III-a conţine prevederile generale aplicabile mie indiferent dacă mă supun Părţii I sau şi Părţii a II-a.

Următorii termeni sunt folosiţi în acest Contract:

 • “Vindecare Reconectivă” se referă la procedeele de vindecare dezvoltate de Eric Pearl şi predate de Societate şi/sau de reprezentanţii acesteia - inclusiv dar fără a se limita la procedurile predate la programele de formare descrise la Nivelul I (Elemente Essenţiale ale Vindecării Reconective), Nivelul II (Programul de Bază al Practicianului de Vindecarea Reconectivă), şi Programul Practicianului Certificat de Reconectare (cunoscut ca Nivelul III/Reconectare).
 • “Evenimentul de Reconectare” înseamnă orice cursuri, evenimente de semnare de carte, ateliere de lucru, programe de pregătire şi formare sau evenimente precedente, actuale şi/sau viitoare organizate, coordonate, moderate şi/sau găzduite de Eric Pearl şi/sau de un reprezentant al Societăţii, organizate, prezentate sau distribuite prin orice mijloc cunoscut sau conceput ulterior, inclusiv dar fără a se limita la transmisiuni live, radio, de televiziune, audio sau video pre-înregistrate, online sau mobile.
 • “Informaţii privind Reconectarea” înseamnă orice materiale, conţinut, învăţături, procese, instrumente, concepte, instrucţiuni, kit-uri, know-how, lecţii, lucrări, idei şi alte informaţii legate de Vindecarea Reconectivă, Evenimente de Reconectare, Programul de Vindecare Reconectivă, Societatea şi/sau Eric Pearl (inclusiv dar fără a se limita la cartea intitulată “Reconectarea: Vindecarea Altora, Autovindecarea”) oferită sau primită de mine în orice formă sau pe orice cale în prezent sau concepută ulterior, în orice moment (înainte, în cursul sau după un Eveniment de Reconectare la care particip).
 • “Program de Vindecare Reconectivă” înseamnă programul general şi sistemul de Evenimente de Reconectare şi instruirea participanţilor pentru a deveni Practicanţi de Vindecare Reconectivă, actualizate în mod regulat.
 • Un “Practicant de Vindecare Reconectivă” este o persoană care a îndeplinit cerinţele stabilite de Societate pentru a fi autorizat să furnizeze servicii de Vindecare Reconectivă şi care continuă să îndeplinească cerinţele continue stabilite de Societate pentru a îşi menţine Clasificarea.
 • Un Practicant de Vindecare Reconectivă se poate califica pentru una sau mai multe clasificări (fiecare fiind denumită „Clasificare”) de exemplu: (a) un “Practician de Bază de Vindecare Reconectivă” (pentru finalizarea programului pentru Nivelurile I şi II); (b) “Practician Certificat de Reconectare” (pentru finalizarea Programului de Practicant Certificat de Reconectare, denumit anterior Nivelul III/Reconectare); şi/sau (c) orice altă clasificare pe care Societatea poate alege ulterior să o ofere.

PARTEA I: CONDIŢIILE APLICABILE PARTICIPANŢILOR LA ORICE EVENIMENT DE RECONECTARE

A. Declinarea Responsabilităţii. CONFIRM CĂ PROGRAMUL DE VINDECARE RECONECTIVĂ, EVENIMENTELE DE RECONECTARE ŞI INFORMAŢIILE PRIVIND RECONECTAREA NU SUNT ŞI NU OFERĂ UN SFAT MEDICAL, NICI DIAGNOSTIC, TRATAMENT SAU REMEDIU PENTRU AFECŢIUNI SAU BOLI MEDICALE. ÎNŢELEG CĂ NU TREBUIE SĂ ELIMIN NICIODATĂ SFATUL MEDICAL PROFESIONAL ŞI NICI SĂ AMÂN RECURGEREA LA ACESTA, CA URMARE A CEEA CE AM AFLAT, VĂZUT, ASCULTAT, CITIT SAU CONSTATAT SAU OBŢINUT PE ALTE CĂI DE LA ORICE COMPONENTĂ A PROGRAMULUI DE VINDECARE RECONECTIVĂ SAU DIN ORICE INFORMAŢIE DE RECONECTARE COMUNICATĂ DE SOCIETATE, REPREZENTANŢII SOCIETĂŢII (INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PĂRŢILE DE RECONECTARE) SAU DE CĂTRE ERIC PEARL ÎN ORICE MOMENT (ÎNAINTE, ÎN CURSUL SAU DUPĂ ORICE EVENIMENT DE RECONECTARE). ORICE AFLU SAU EXPERIMENTEZ ÎN CURSUL PROGRAMULUI DE VINDECARE RECONECTIVĂ, ORICĂRUI EVENIMENT DE RECONECTARE SAU ORICE INFORMAŢIE DE RECONECTARE NU ÎNLOCUIEŞTE SERVICIILE UNUI PROFESIONIST MEDICAL INSTRUIT ŞI NU POATE ÎNLOCUI SFATUL MEDICULUI. SOCIETATEA RECOMANDĂ CONSULTAREA UNUI MEDIC ÎN TOATE CHESTIUNILE LEGATE DE SĂNĂTATEA MEA, ÎN SPECIAL ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ORICE SIMPTOME CARE POT NECESITA DIAGNOSTICARE SAU SFATUL MEDICULUI. SOCIETATEA NU FACE NICIO DECLARAŢIE SAU GARANŢIE LEGATĂ DE INFORMAŢIILE SAU SERVICIILE OFERITE SAU FURNIZATE MIE ÎN ORICE COMPONENTĂ A PROGRAMULUI DE VINDECARE RECONECTIVĂ, ORICE EVENIMENT DE RECONECTARE SAU ORICE INFORMAŢIE DE RECONECTARE.

B. Absolvirea de Răspundere. Eu, în numele meu şi succesorilor, executorilor şi cesionarilor mei, exonerez şi absolv pe deplin şi pentru totdeauna Societatea, pe Eric Pearl, şi pe reprezentanţii, membrii, directorii, reprezentanţii, afiliaţii şi fiecare succesor, cesionar, proprietar, beneficiar, reprezentant legal, agent, angajat, profesor, personal, mandatar, posesor de asigurări, sponsor, gazdă, hotel, altă locaţie, voluntar, antreprenor independent (denumiţi împreună „Părţi de Reconectare”), în mod perpetuu, de orice fel de cerere de revendicare, răspundere, obligaţie, acţiune, cauze de acţiune şi cheltuieli (inclusiv onorariile avocaţilor) („Revendicări”) pe care le am care derivă din, sunt legate de sau se bazează pe orice leziune, daună sau pierdere adusă mie sau altor persoane (inclusiv decesul), proprietăţii (corporale sau incorporale), venitului sau alte probleme pe care le-am suferit direct sau indirect ca urmare a: (a) oricărei componente a Programului de Vindecare Reconectivă; (b) oricărui Eveniment de Reconectare, şi prezenţei sau participării la orice Eveniment de Reconectare; şi (c) primirea şi utilizarea oricăror Informaţii de Reconectare, inclusiv primirea sau practicarea oricăror abordări de Vindecare Reconectivă.

C. Despăgubire. Eu, în numele meu şi succesorilor, executorilor şi cesionarilor mei, accept în totalitate şi pentru totdeauna să despăgubesc, să apăr şi să absolv de orice răspundere Părţile de Reconectare de orice Revendicare care rezultă din, este legată de sau se bazează pe: (a) Programul de Vindecare Reconectivă; (a) prezenţa mea sau participarea la orice Eveniment de Reconectare; şi (c) primirea sau utilizarea oricăror Informaţii de Reconectare, inclusiv primirea sau practicarea oricărei abordări de Vindecare Reconectivă.

D. Acordarea Drepturilor de Publicitate. Prin prezenta acord Societăţii şi reprezentanţilor acesteia dreptul irevocabil, internaţional, perpetuu, fără redevenţe, transferabil, sub-licenţiabil şi autorizaţia de a: (a) face înregistrări sau realiza imagini fotografice prin toate mijloacele cunoscute în prezent sau ulterior (inclusiv prin mijloace audio- vizuale, audio sau fotografice) ale mele în cursul sau în legătură cu participarea mea la orice Eveniment de Reconectare („Înregistrări”) şi editarea sau realizarea unor lucrări derivate în baza acestor Înregistrări; şi (b) utilizarea, reproducerea şi distribuirea numelui, chipului, vocii şi informaţiilor mele biografice (inclusiv legate de orice Înregistrări realizate de către Societate sau în numele acesteia) prin orice mijloc cunoscut în prezent sau care va fi cunoscut ulterior, inclusiv dar fără a se limita la producerea de conţinut pentru Societate sau în scopuri de publicitate sau de promovare legate de Programul de Vindecare Reconectivă, orice Eveniment de Reconectare, Societate sau oricare activitate a Societăţii. Prin prezenta absolv Părţile de Reconectare de orice răspundere legată de exercitarea sau utilizarea de către Societate a drepturilor precedente acordate de mine. Confirm şi accept că nu am dreptul la redevenţe, taxe de licenţă sau alte compensaţii pentru utilizarea de către Societate (sau reprezentanţii, agenţii sau persoanele autorizate ale Societăţii) a Înregistrărilor sau oricăror drepturi menţionate mai sus acordate de mine. Renunţ şi absolv Părţile de Reconectare de toate cererile de revendicare pe care le au în prezent sau le au în viitor în orice jurisdicţie din lume în baza „drepturilor morale sau „droit moral” sau concurenţei neloiale legate de utilizarea sau exploatarea de către Societate (sau de către reprezentanţii, agenţii sau licenţiaţii acesteia) a oricăror Înregistrări în care pot apărea şi accept să nu instig, să nu sprijin, să nu menţin şi să nu autorizez nicio acţiune, cerere de revendicare şi niciun proces legal împotriva Părţilor de Reconectare pe motivele că orice utilizare a Înregistrărilor, sau a oricăror lucrări derivate încalcă drepturile mele.

E. Excluderea de la Eveniment. Confirm că Societatea are dreptul, în orice moment şi la propria discreţie, să mă înlăture sau să mă excludă de la prezentarea sau participarea la orice Eveniment de Reconectare, fără a îmi datora rambursări, compensaţii, daune sau răspunderi.

F. Proprietate Intelectuală. Confirm că Societatea, Eric Pearl şi/sau cesionarii sau licenţiaţii acestora deţin şi controlează toate brevetele, drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală, titluri şi interese la nivel internaţional în următoarea „Proprietate Intelectuală”: (a) Programul de Vindecare Reconectivă, inclusiv formatul şi planul Evenimentelor de Reconectare; (b) tot conţinutul, toate materialele sau lucrările furnizate, utilizate sau comunicate în orice Eveniment de Reconectare sau prevăzute, utilizate sau comunicate altfel în legătură cu Programul de Vindecare Reconectivă; (c) tot conţinutul, toate materialele, publicaţiile sau lucrările create, întocmite, scrise sau publicate de Societate şi/sau de Eric Pearl; (c) orice alte Informaţii de Reconectare; (d) Înregistrările; şi (e) orice alte mărci comerciale, mărci de proiectare şi logo-uri deţinute de Societate şi/sau de Eric Pearl (indiferent dacă aceste mărci sunt înregistrate sau nu în ţara, în jurisdicţia sau pe teritoriul respectiv/ă) (denumite împreună „Mărci de Reconectare”). Accept că nu pot folosi nicio Proprietate Intelectuală, exceptând în măsura permisă şi limitat în secțiunile II.D și II.E de mai jos dacă primesc o Clasificare de la Societate. Astfel confirm şi accept că dacă nu primesc o Clasificare de la Societate, nu pot utiliza nicio Proprietate Intelectuală. Nu voi face nimic care să încalce dreptul de proprietate al Societăţii şi/sau al lui Eric Pearl asupra Proprietăţii Intelectuală, şi confirm că nicio prevedere din acest Contract nu îmi va da niciun drept, nicio autorizaţie şi niciun interes în nicio Proprietate Intelectuală (în afară de licenţele acordate mie în secțiunile II.D și II.E de mai jos dacă am primit o Clasificare). Accept că nu voi contesta dreptul de proprietate al Societăţii şi/sau al lui Eric Pearl asupra Proprietăţii Intelectuale. Nu voi folosi şi nu voi solicita înregistrarea (nicăieri) a unei mărci similare până la a se confunda cu Mărcile de Reconectare.

G. Dacă trimit sau contribui cu idei sau concepte legate de şi/sau care pot suplimenta sau spori orice aspect al unei Vindecări Reconective, unui Eveniment de Reconectare, unei Informaţii de Reconectare sau unui Program de Vindecare Reconectivă („Contribuţii”) şi dacă aceste Contribuţii sunt dezvoltate şi/sau implementate împreună cu Societatea sau de către Societate, dacă Societatea nu acceptă altfel în scris, mă angajez: (1) să cedez şi accept să cedez Societăţii toate drepturile, drepturile de proprietate şi interesele mondiale în aceste Contribuţii şi în toate elementele acestora, inclusiv dar fără a se limita la toate drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele şi alte drepturi de proprietate intelectuală mondiale, şi (2) accept să ajut Societatea şi să întocmesc documentele necesare, conform judecăţii Societăţii, pentru a dovedi această cesiune şi asigura drepturile Societăţii în Contribuţii, inclusiv dar fără a se limita la urmărirea cererilor de brevet şi înregistrărilor pentru drepturi de autor sau mărci comerciale.
 

PARTEA A II-A: CONDIŢIILE APLICABILE PRACTICIENILOR DE VINDECARE RECONECTIVĂ

Esențiale pentru filosofia și aplicarea experienței Reconnective Healing® în practica profesională sunt următoarele 4 principii:​

A. Calificare.

 1. Suntem îndeajuns.  Orice încercare de a îmbunătăți schimbul de vindecare prin adăugarea de surse externe de „putere” diminuează de îndată capacitatea noastră de a ne vedea pe noi înșine ca întreg, demni și în măiestria noastră și, prin urmare, diminuează capacitatea noastră de a primi și de a facilita vindecarea. Când recunoaștem pe deplin integritatea noastră, acest lucru se reflectă atât în ​​experiențele RH ale clienților noștri, cât și în ale noastre și transcendem experiența lipsei și a limitării.
 2. Vindecarea rezidă exclusiv în tărâmul „Iubirii”.  Includerea practicilor de protecție pentru clienții noștri sau pentru noi înșine introduce atât „frica, cât și separarea” în ecuația vindecătoare, diluând puterea iubirii de a rezona ca singură forță dominantă în această interacțiune.
 3. Nu direcționăm vindecarea, nu tratăm provocările sau simptomele și nici nu încercăm să obținem un rezultat specific. Când ne retragem atenția de la ceea ce pare în lipsă sau dezechilibrat, devenim martori ai întregului natural care există la nivelul esenței depline a cuiva. Acest lucru deschide ușa posibilităților nelimitate și permite acestei inteligențe vindecătoare să creeze oportunități pentru schimbări și transformări optime și necesare. La rândul nostru, noi nu dirijăm procesul și nici nu încercăm să influențăm rezultatul experienței.
 4. Nu suntem canalul pentru vindecare. Noi permitem comunicarea directă între clienții noștri și Sursa sau adevărata esență, participând ca un catalizator pentru acest schimb. Ieșind din rolul de „intermediar”, ne eliberăm pe noi înșine și pe clienții noștri de iluzia că suntem canalul pentru transmiterea Energiei, Luminii și Informației® și ne împuternicim pe noi înșine și pe ceilalți să recunoaștem conexiunea nemărginită și directă cu Sursa. Ca atare, devenim martorii derulării procesului.
   

A. Amestecarea:

Principiile de bază precedente sunt esențiale pentru a accesa pe deplin beneficiile și darurile experienței RH. Prin urmare, următorii parametri aferenți trebuie să fie aplicați în mod consecvent de către toți Practicienii de Bază de Reconnnective Healing:

 • În timpul unei ședințe de RH facilitată cu integritate, sub nicio formă practicienii de RH nu ar trebui să adauge sau să includă nici una din următoarele următoarele:
  • Utilizarea intenționată a „Îmbunătățirilor” de stimulare senzorială, cum ar fi
   • Auditory: Auditive: muzică, tonuri, clopote, boluri, sunete de apă etc.
   • Vizuale: Utilizare de iluminare colorată specifică sau de altă stimulare vizuală.
   • Tactile: Tactile: tampoane de masă „îmbunătățite” - încălzite sau texturate (de exemplu, tampoane pentru presopunctură), încorporate magnetic sau prin cristal, etc. 
   • Olfactive: Uleiuri esențiale (aplicate direct sau prin difuzie), lumânări parfumate, spray-uri, plante parfumate etc.
  • Utilizarea de recuzită externă: cristale, rețele energetice, bijuterii „vindecătoare” (coliere, amulete, inele, brățări etc.) etc.
  • Ritualuri sau obiecte de protecție
  • Utilizarea sau aplicarea combinată a tehnicilor, practicilor sau ritualurilor de vindecare a energiei
  • Oferirea de mesaje mediumice (înainte, în timpul sau după sesiune)
  • Oferirea de invocații, rugăciuni de vindecare sau meditații îndrumate (înainte, în timpul sau după sesiune)
  • Concentrarea sau direcționarea energiei în scopul „fixării, diagnosticării și / sau tratării” și / sau încercarea de a influența sau aduce modificări specifice în probleme sau provocări specifice.
  • Practicienii de Bază de RH nu oferă, de asemenea, practici adiționale și / sau suplimentare de vindecare energetică în care sunt încorporate oricare dintre abordările menționate anterior.
  • Practicienii de Bază de RH nu subscriu și / sau practică nicio protecție sau ritual bazat pe frică în oricare dintre capacitățile lor profesionale.

B. Îndrumări etice:

 • Înțeleg că clienții mei sunt cea mai importantă parte a practicii mele. Îi voi trata profesional, cu compasiune și cu demnitate.
   
 • Voi oferi un mediu sigur, curat, profesional și adecvat pentru ședințele de RH ale clientului.
   
 • Nu voi cere clienților mei să se dezbrace (cu excepția îndepărtării discrete a încălțămintei).

C. Fără servicii medicale:

 • Recunosc că persoanele care vin la mine pentru Reconnective Healing® sunt clienți, nu pacienți, în legătură cu serviciile Reconnective Healing® pe care le ofer. Dacă sunt un medic autorizat sau un alt profesionist din domeniul sănătății care are pacienți și / sau oferă servicii medicale și / sau alte servicii de îngrijire a sănătății, inclusiv, dar fără a se limita la, servicii psihologice, psihiatrice sau similare sau conexe, unei persoane cu această calitate, recunosc și sunt de acord că astfel de servicii medicale și / sau de îngrijire a sănătății sunt separate și diferite de orice servicii Reconnective Healing® pe care le ofer. Accept responsabilitatea deplină pentru orice este legat de aceste servicii. 
   
 • Voi comunica clienților mei că Reconnective Healing® nu este un tratament medical sau o procedură terapeutică și nu înlocuiește îngrijirea sau tratamentul medical. De asemenea, voi comunica clienților mei că ei înșiși sunt singurii responsabili pentru căutarea propriilor sfaturi și îngrijiri medicale. 
   
 • Nu voi diagnostica, trata sau sfătui despre orice simptom medical, afecțiune, boală, fizică, mentală sau emoțională, a oricărei persoane atunci când practic Reconnective Healing®.
   
 • Nu voi face promisiuni sau garanții, precum și nici declarații clienților cu privire la rezultatele experienței Reconnective Healing™.

D. Comunicarea despre Reconnective Healing® sau orice „Informații despre Reconectare” (oricare sau toată informația care are legătură cu Reconnective Healing®, The Reconnection®, Reconectarea Personală, programele și formările, etc.)

 • Cu excepția cazului în care sunt membru autorizat al The Reconnection, LLC („Companie”) sau The Reconnection Global Advisory Alliance (GAA) sau am permisiunea scrisă prealabilă de la The Reconnection, LLC, îmi voi limita prezentările despre Reconnective Healing® și Informații despre Reconectare la cincisprezece (15) minute sau mai puțin. Dacă doresc să ofer prezentări mai lungi, înțeleg că trebuie să colaborez cu un membru aprobat al Alianței Globale Consultative The Reconnection (GAA). 
   
 • Pot exista situații în care doresc să creez, fie eu, fie cu o terță parte, materiale scrise, fotografice, video, audiovizuale sau alt conținut despre Reconnective Healing® sau The Reconnection® sau Informații despre Reconectare. Voi trimite tot conținutul propus către The Reconnection, LLC pentru aprobare prealabilă înainte de:  
   
  • (a) a publica, a distribui sau a folosi în orice fel un astfel de conținut prin mijloace pe care le controlez (de exemplu, postând pe propriul blog, site-ul web sau contul de socializare); și / sau; and/or 
    
  • (b) a trimite un astfel de conținut sau, în orice mod, a încuraja, a activa sau a permite oricărei terțe părți să publice, să distribuie sau să utilizeze în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la trimiterea către un alt site web sau editor.
    
 • Numai cu acordul prealabil scris de la The Reconnection, LLC, voi acorda interviuri cu sau voi avea apariții în mass-media (indiferent dacă este scris, televizat, radio, online, digital sau în orice alt suport cunoscut sau încă necunoscut) pentru a discuta despre Reconnective Healing® sau orice informație de Reconectare.
   
 • Când comunic despre Reconnective Healing® și / sau orice „Informații despre reconectare”, nu voi modifica sau adăuga la învățăturile pe care le-am primit de la The Reconnection, LLC și / sau de la oricare dintre programele sale, formări, instructori și / sau reprezentanți etc.
   
 • Cu excepția cazului în care sunt special instruit și autorizat să fac acest lucru în scris de The Reconnection, LLC și / sau de Reconnective Academy International, nu voi învăța pe nimeni să faciliteze Reconnective Healing® și / sau Reconectarea® și / sau Reconectarea Personală™ și / sau orice formă de vindecare și / sau abordare de vindecare care este aceeași, substanțial similară sau derivată din filosofia și abordările Reconnective Healing®.
   
 • În timp ce sunt Practician de Reconnective Healing®, nu voi spune, face, afirma sau publica, direct sau indirect, și nici nu voi ajuta pe nimeni altcineva să spună, să facă, să afirme sau să publice, oral sau în scris, direct sau indirect, nimic derogatoriu sau disprețuitor cu privire la: (a) Reconnection, LLC și / sau orice persoană și / sau program în orice mod asociat cu The Reconnection, LLC; (b) Reconnective Healing®, The Reconnection®, The Personal Reconnection ™, Evenimente de Reconectare, informații despre reconectare și / sau orice aspect al programelor Reconnective Healing®; și / sau (c) Eric Pearl și / sau Jillian Fleer.

E. Promovarea serviciilor mele ca Practician de Reconnective Healing®

Înțeleg că pot face publicitate, comercializa și / sau promova statutul meu de Practician de Reconnective Healing® și oferi servicii de Reconnective Healing®, în care am fost instruit și considerat eligibil de către Companie sa le ofer, cu astfel de instrumente, inclusiv cărți de vizită, broșuri, reclame și site-uri web. Atunci când fac acest lucru, voi respecta următoarele prevederi:

 • Când îmi identific statutul de Practician de Reconnective Healing®, voi folosi doar titlurile pe care am fost calificat să le folosesc exact așa cum a stabilit Compania (cum ar fi „Practician de Bază de Reconnective Healing” și / sau„ Practician Certificat de Reconectare ”). Nu voi modifica sau schimba în niciun fel numele sau descrierea clasificării.
   
 • Atunci când creez materiale tipărite sau alte forme de materiale promoționale care descriu Reconnective Healing® și / sau Reconectarea Personală*, mă voi asigura că toate descrierile și formularea mea sunt în concordanță cu limba publicată pe site-ul companiei sau în alte materiale scrise sau promoționale distribuite de către Companie (cum ar fi broșura intitulată „Getting the Word Out”, sau cartea doctorului Eric Pearl, The Reconnection: Heal Others, Heal Yourself). Dacă doresc să îmi creez propriile descrieri sau materiale pentru a descrie Reconnective Healing® și / sau Reconectarea Personală, înțeleg că trebuie să obțin o aprobare scrisă prealabilă de la The Reconnection, LLC pentru astfel de materiale înainte de a tipări, distribui, publica sau partaja și / sau folosi în orice mod. Orice asistență necesară pentru astfel de revizuiri va fi facilitată prin colaborarea cu un membru al Alianței Consultative Globale, cu taxe asociate aplicabile pentru sprijinul de mentorat.
   
 • Când îmi promovez serviciile Reconnective Healing® sau când fac referire la titlul și / sau clasificarea mea, sunt de acord să promovez și să ofer numai servicii care sunt permise de clasificarea mea și care sunt în concordanță cu învățăturile actuale despre Reconnective Healing®, The Reconnection®, Reconectarea Personală™, The Reconnection, LLC și abordările și filozofia acestora. Recunosc și accept că este responsabilitatea mea să rămân la curent cu toate cele menționate anterior. 
  Pe toate materialele promoționale pe care le public sau le distribui (inclusiv, dar fără a se limita la, cărți de vizită, broșuri, reclame și site-uri web), voi include următoarea exprimare: „Pentru informații despre Reconnective Healing®, vizitați www.TheReconnection.com.”

  ​* Toți termenii și condițiile din prezentul document trebuie să fie menținuți și pentru cei care dețin titlul de Practician Certificat de Reconectare (PCR) și se aplică în mod egal aplicației, practicii și promovării Reconectării® și / sau Reconectării Personale™. 

  * Denumirea de Practician Certificat de Reconectare (PCR) este rezervată numai pentru cei care au finalizat cu succes un Programul Practicianului Certificat de Reconectare (PPCR).

  * Doar Practicienii Certificați pentru Reconectare (PCR) pot facilita Reconectarea® și / sau Reconectarea personală ™. 

PARTEA A III-A: CONDIŢIILE GENERALE APLICABILE TUTUROR PARTICIPANŢILOR LA PROGRAM ŞI PRACTICANŢILOR VINDECĂRII RECONECTIVE

A. Sunt adult în ţara mea, pe teritoriul meu sau în altă zonă geografică de rezidenţă. Dacă sunt minor, am obţinut aprobarea pentru acest Contract de la părintele sau tutorele meu.

B. Confirm că acest Contract poate fi semnat folosind semnătura electronică sau scrisă, având un efect egal, pe original sau copii electronice, şi acceptarea acestui Contract prin aprobare electronică (doar făcând click pentru acceptarea acestui Contract) constituie o semnătură electronică. De asemenea accept să desfăşor activitatea şi să închei contracte cu Societatea în mod electronic sau prin mijloace electronice.

C. Legislaţia Aplicabilă; Arbitraj şi Nicio Acţiune.

 1. Legislaţia Aplicabilă. Indiferent de jurisdicţia în care se încheie acest Contract, acest Contract şi interpretarea acestuia vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia Statului California, Statelor Unite ale Americii, fără a aduce atingere principiilor privind conflictul legilor şi nu va fi guvernat de Convenţiile Naţiunilor Unite privind Contractele pentru Vânzarea Internațională de Bunuri, dacă este guvernat altfel.
 2. Arbitraj. Cu excepţia cererilor pentru măsuri reparatorii, execuţie specifică sau măsuri echitabile similare (guvernate de alineatul II.C.3 de mai jos) orice controversă, dezacord, dispută sau cerere de despăgubire care implică construirea, punerea în aplicare sau aplicarea oricăror termeni, prevederi sau condiţii ale acestui Contract şi orice controverse, neînţelegeri, dispute sau cereri de despăgubire între mine şi Părţile de Reconectare legată de sau care derivă din acest Contract, din Programul de Vindecare Reconectivă, orice Eveniment de Reconectare, Informaţii privind Reconectarea şi/sau (dacă mi se aplică) orice Clasificare sau furnizare de servicii de Vindecare Reconectivă vor fi soluţionate prin arbitraj definitiv şi obligatoriu. Orice procedură de arbitraj trebuie iniţiată într-un (1) an de la apariţia revendicării sau cauzei acţiunii. Deoarece Programul de Vindecare Reconectivă implică comerţul între state, Actul Federal privind Arbitrajul al Statelor Unite („FAA”) va guverna arbitrarea tuturor disputelor. Cu toate acestea, se poate aplica şi legislaţia federală a Statelor Unite şi statului California fondului oricărei dispute. Arbitrajul va avea loc în Los Angeles, California, Statele Unite. Asociaţia Americană de Arbitraj („AAA”) va gestiona procedura de arbitraj în conformitate cu Titlul 9 din Codul Statelor Unite (Actul de Arbitraj al Statelor Unite) conform Regulilor de Soluţionare a Disputelor Comerciale ale AAA sau oricăror reguli comparabile în vigoare la data respectivă, completate de Procedurile Suplimentare pentru Disputele cu Clienţii (şi aşa cum este prevăzut în acesta, dacă există vreo diferenţă între Procedurile de Soluţionare a Disputelor Comerciale şi Procedurile Suplimentare, se vor aplica Procedurile Suplimentare) şi aşa cum este completat de Regulile Opţionale pentru Măsuri de Protecţie de Urgenţă. Judecata privind soluţia arbitrului(arbitrilor) poate fi emisă de orice instanţă de jurisdicţie competentă. Costurile de arbitraj vor fi suportate în mod egal de către părţi, fiecare parte fiind responsabilă pentru onorariile faţă de avocaţi. Arbitrul(arbitrii) va/vor avea autoritatea de a stabili toate chestiunile legate de arbitraj. Arbitrul(Arbitrii) nu poate/pot acorda daune compensatorii sau exemplare. E u ş i S o c i e t a t e a renunţăm în mod voluntar şi în cunoştinţă de cauză la toate drepturile în daune compensatorii sau exemplare şi la proces cu juriu.
 3. Măsuri Reparatorii. Orice parte din acest Contract va avea dreptul să instituie proceduri juridice împotriva celeilalte părţi sau oricărei persoane care acţionează în numele acestei părţi sau prin acesta, pentru a pune în aplicare drepturile părţii care instituie prin măsuri reparatorii, executare specifică sau compensaţie similară echitabilă. Procedurile juridice vor fi iniţiate doar la o instanţă de jurisdicţie competentă din comitatul Los Angeles, Statul California, Statele Unite ale Americii.
 4. Fără Acţiuni de Clasă. Nici eu şi nici Societatea nu avem dreptul să ne alăturăm sau să consolidăm cereri de revendicare în proceduri de arbitraj de către Societate sau (după caz) împotriva Societăţii, Părţi de Reconectare, alţi participanţi sau practicieni din cadrul Programului de Vindecare Reconectivă, participanţi în Evenimente de Reconectare, sau destinatari de Informaţii legate de Reconectare, în calitate de reprezentant sau membru al unei clase sau într-o capacitate generală de reprezentare privată.

D. Diverse.

Faptul că acest Contract sau o parte a acestui Contract a fost negociat sau întocmit de către Societate sau mandatarii acesteia nu va fi folosit în scopul interpretării acestui Contract şi aceste fapte nu vor fi folosite pentru interpretarea acestui Contract sau oricărei părţi din acest Contract în favoarea sau împotriva oricărei părţi. Confirm că am citit şi înţeles acest Contract şi că semnez acest Contract în mod liber şi voluntar. Este posibil să fi încheiat contracte anterioare cu Societatea (inclusiv toate Contractele anterioare de Participare la Programele de pregătire şi formare); prezentul Contract va fi modificat doar printr-un act scris semnat de administratorul Societăţii; prezentul Contract poate fi modificat sau negat verbal. Nepunerea în aplicare de către Societate a oricărui drept sau oricărei prevederi din acest Contract nu va constitui o renunţare la acest drept sau la această prevedere dacă nu este confirmat şi acceptat în scris de către Societate. Nu pot ceda sau transfera acest Contract fără aprobarea prealabilă scrisă a Societăţii. Confirm că Părţile de Reconectare (în afară de Societate) sunt beneficiari terţi ai acestui Contract, şi pot folosi drepturile prevăzute în acest Contract.